Menu

Data publikacji:

Zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”  zrealizowało zadanie publiczne pn. „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej”.
W ramach zadania zostały zakupione instrumenty muzyczne (klarnet – 10 szt., flet poprzeczny- 2 szt., trąbka – 4 szt., saksofon altowy – 2 szt., saksofon tenorowy – 2 szt., puzon suwakowy – 2 szt., róg tenorowy – 2 szt.)  oraz kamizelki galowe (komplet 22 kamizelek) o łącznej wartości 100 000 zł.
Zadanie było finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Zakup instrumentów muzycznych wzbogaci bazę instrumentalną oraz zapewni właściwą realizację nauki gry na instrumentach Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej. Kamizelki galowe zdobione tradycyjnym haftem Lachów Sądeckich przyczynią się do szerszej promocji regionu sądeckiego i województwa małopolskiego podczas występów orkiestry.
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na zgłoszone zadanie o charakterze kulturalnym. To dzięki głosom oddanym przez mieszkańców subregionu – powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego możemy realizować inicjatywę wypływającą ze społeczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Zadanie pn.  „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej” zostało dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego: 100 000,00 zł.

logo małopolskilogo budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego