Menu

Data publikacji:

Zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej

Zadanie pn.  „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej” zostało dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zostaną zakupione instrumenty muzyczne oraz stroje dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej.

Wartość projektu: 100 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego: 100 000,00 zł.