Menu

Harmonogram zajęć

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć odbywających się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz z dokumentami związanymi z uczestnictwem w wydarzeniach.

Dokumenty do pobrania:
Aktualny harmonogram zajęć w roku szkolnym 2020/2021r
Regulamin zajęć i warsztatów.
Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.
Procedura bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii.
Oświadczenie uczestnika zajęć (osoba dorosła).
Oświadczenie uczestnika zajęć (osoba niepełnoletnia).
Opłaty za zajęcia. 

Harmonogram zajęć

Aktualny harmonogram zajęć w roku szkolnym 2020/2021r

Zapisy i szczegółowe informacje na temat zajęć odbywających się w CKIP dostępne są pod numerem telefonu: 18 444 80 78 i e-mailem: ckip@lososina.pl

ZOBACZ HARMONOGRAM