Menu

Harmonogram zajęć

Informujemy, że do 17 września 2021 r. trwa przerwa w zajęciach, z wyjątkiem stałych grup tj. próby ZR Mali Jakubkowianie, ZR Jakubkowianie, GA Tamburmajorki, fitness dla seniorów, szachy dla seniorów, Big Band, Mistrz Tradycji, warsztaty tworzenia grafiki komputerowej i stron internetowych, warsztaty modelarskie.
Pozostałe zajęcia zostaną wznowione od października, pod koniec września ogłosimy nabór na poszczególne zajęcia i warsztaty.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin zajęć i warsztatów.
Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.
Procedura bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii.
Oświadczenie uczestnika zajęć (osoba dorosła).
Oświadczenie uczestnika zajęć (osoba niepełnoletnia).
Opłaty za zajęcia. 

harmonogram zajęć w kolumnach na kolorowym tle

Aktualny harmonogram zajęć wakacyjnych

Zapisy i szczegółowe informacje na temat zajęć odbywających się w CKIP dostępne są pod numerem telefonu: 18 444 80 78 i e-mailem: ckip@lososina.pl

ZOBACZ HARMONOGRAM