Menu

Data publikacji:

„Mistrz Tradycji – muzyka lachowska”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. na  realizację projektu pn. „Mistrz Tradycji – muzyka lachowska” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Głównym założeniem zadania jest bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki ludowej oraz odkrycie młodych talentów mieszkających na Sądeckiej Ziemi. W ramach zadanie będą przeprowadzone warsztaty związane z grą na instrumentach ludowych tworzących kapelę lachowską, będą to trąbka, klarnet i kontrabas. Projekt realizowany będzie od lutego do grudnia 2024 roku. Zadanie zakończy koncert uczestników projektu przed publicznością wraz z mistrzem na scenie.

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego