Menu

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łososina Dolna stanowią bardzo ważny element, wpływający na rozwój życia społeczno-kulturalnego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one różnorodną działalność. Przy CKIP działają dwa Stowarzyszenia.

zielone tło, ręka z lusterkiem odbijającym zachód słońca

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”

Stowarzyszenie ” Dolina Inicjatyw” rozpoczęło swoją działalność 22 czerwca 2016 r. Członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat aktywnie angażują się w życie społeczno – kulturalne naszego regionu. Działania Stowarzyszenia skupiają się na ułatwianiu dostępu do kultury mieszkańcom gminy.  Wspólnie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Stowarzyszenie pozyskuje środki na wyposażenie, dodatkowe zajęcia i wydarzenia.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie własnych programów, projektów oraz imprez, w szczególności kulturalnych, turystycznych i sportowych. Ponadto organizacja podejmuje inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także prowadzi działalność promocyjno- informacyjną na terenie gminy. Dodatkowo stowarzyszenie organizuje czas wolny dla dzieci, młodzieży,  seniorów, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń i przedsięwzięć o charakterze informacyjnym.

Czytaj więcej