Menu

Data publikacji:

“Klarnet w muzyce Lachów Sądeckich”

Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw” działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 20 000 tys. zł. dla zadania pn. “Klarnet w muzyce Lachów Sądeckich” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Ten znaczący wkład będzie przeznaczony na lekcje gry tradycyjnych melodii ludowych na klarnecie. W ramach projektu 5 uczniów przez okres 9 miesięcy będzie miało niepowtarzalną możliwość nauki oraz szlifowania swoich umiejętności. Uczestnicy będą uczyć się wykonywania melodii istotnych dla regionu, takich jak: krakowiaki, tramelki, walczyki, polki, czy sztajerki. Zadanie będzie zwieńczone koncertem uczestników projektu przed publicznością wraz z mistrzem na scenie.

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego