Menu

O CKiP

Nasza działalność

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powstało w 2015 r. CKIP to miejsce, którego celem jest pielęgnowanie tradycji, podtrzymywanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie zwyczajów, inspirowanie i przybliżanie mieszkańcom gminy dorobku regionalnej i ogólnopolskiej kultury. To tutaj tradycja przeplata się z nowoczesnością, a przyzwyczajenia i pasje starszego pokolenia mogą współistnieć z dynamicznym sposobem postrzegania świata przez ludzi młodych. CKIP to miejsce, które tworzą ludzie. Zadbaliśmy o szeroki wachlarz interesujących zajęć i wydarzeń. Teraz więc Twoja kolej: przyjdź, zobacz, weź udział, poznaj nas bliżej!

Zobacz więcej

Laptop i notatnik

Projekty

Od 2016 r. Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało kilkadziesiąt projektów na łączną sumę ponad 1,5 miliona złotych – co jest ogromnym sukcesem dla ośrodka działającego w niewielkiej wiejskiej gminie. Dzięki ich realizacji wyposażyliśmy budynek Centrum Kultury,  zorganizowaliśmy mnóstwo warsztatów i wydarzeń.

Zobacz wszystkie projekty

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łososina Dolna stanowią bardzo ważny element, wpływający na rozwój życia społeczno-kulturalnego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one różnorodną działalność. Przy CKIP działają dwa Stowarzyszenia.

Zobacz stowarzyszenia