Menu

O CKiP

Nasza działalność

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powstało w 2015 r. CKIP to miejsce, którego celem jest pielęgnowanie tradycji, podtrzymywanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie zwyczajów, inspirowanie i przybliżanie mieszkańcom gminy dorobku regionalnej i ogólnopolskiej kultury. To tutaj tradycja przeplata się z nowoczesnością, a przyzwyczajenia i pasje starszego pokolenia mogą współistnieć z dynamicznym sposobem postrzegania świata przez ludzi młodych. CKIP to miejsce, które tworzą ludzie. Zadbaliśmy o szeroki wachlarz interesujących zajęć i wydarzeń. Teraz więc Twoja kolej: przyjdź, zobacz, weź udział, poznaj nas bliżej!

Zespół CKIP:

Monika Sowa – Dyrektor, tel.: 508421292, e-mail.: ckip.dyrektor@gmail.com

Lidia Adamczyk – Instruktor ds. kultury

Karolina Krawczyk – Specjalista ds. administracyjnych

Zuzanna Bryniak – Specjalista ds. administracyjnych

Marta Oleksy – Instruktor ds. kultury

Dominik Dziedzic – Instruktor ds. muzyki

Stanisława Bugajska – Pracownik obsługi

Tadeusz Bryniak – Pracownik gospodarczy

Zobacz więcej

Laptop i notatnik

Projekty

Od 2016 r. Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało kilkadziesiąt projektów na łączną sumę ponad 2 500 000,00 złotych – co jest ogromnym sukcesem dla ośrodka działającego w niewielkiej wiejskiej gminie. Dzięki ich realizacji wyposażyliśmy budynek Centrum Kultury, zakupiliśmy stroje oraz instrumenty dla zespołów i grup działających przy CKIP oraz zorganizowaliśmy mnóstwo warsztatów i wydarzeń.

Zobacz wszystkie projekty

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łososina Dolna stanowią bardzo ważny element, wpływający na rozwój życia społeczno-kulturalnego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one różnorodną działalność. Przy CKIP działają dwa Stowarzyszenia.

Zobacz stowarzyszenia