Menu

Data publikacji:

Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa

Projekt pt. “Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa “realizowany był przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach projektu organizowane były konkursy:

konkurs plastyczny pn. „JEZIORO ROŻNOWSKIE OKIEM PRZEDSZKOLAKÓW”. Konkurs był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Łososina Dolna.

–  konkurs literacki pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE SŁOWEM MALOWANE” dla młodzieży szkół średnich z terenu LGD „Na Śliwkowym Szlaku”, konkursie wiedzy pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE BEZ TAJEMNIC”. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę geograficzną, historyczną oraz ekologiczną związaną z Jeziorem Rożnowskim.

– konkurs fotograficzny pn. „JEZIORO ROŻNOWSKIE W OBIEKTYWIE”. Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Łososina Dolna. Tematem przewodnim było Jezioro Rożnowskie (dowolnie wybrane miejsce nad Jeziorem, budynek, las, zabytek itp.)

  konkurs wiedzy o Jeziorze Rożnowskim : pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE BEZ TAJEMNIC”. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę geograficzną, historyczną oraz ekologiczną związaną z Jeziorze Rożnowskim.

Zostały wydane materiały promocyjne: torby, pocztówki, notesy, foldery.

Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 20 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”