Menu

Data publikacji:

„Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało zadanie pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia”, którego celem był rozwój oferty kulturalnej na obszarze gminy Łososina Dolna poprzez wyposażenie organizacji działającej w sferze kultury, poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia niezbędnego do organizacji lokalnych imprez osadzonych w miejscowych tradycjach. nagłośnienia niezbędnego do organizacji lokalnych imprez osadzonych w miejscowych tradycjach.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wysokość dofinansowania: 50 000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Realizacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

logo

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”