Menu

Data publikacji:

„Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna pozyskało środki na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem zadania jest rozwój oferty kulturalnej na obszarze gminy Łososina Dolna poprzez wyposażenie organizacji działającej w sferze kultury, poprzez zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji lokalnych imprez osadzonych w miejscowych tradycjach.

Wysokość dofinansowania: 50 000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

logo

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”