Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji-lachowskie muzykowanie”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt “Mistrz Tradycji-lachowskie muzykowanie” w ramach programu MKIDN Kultura ludowa i tradycyjna. Celem zadania było wspieranie tradycji muzycznych i kultywowanie muzyki ludowej oraz wzbogacenie naszego regionu o kolejne talenty muzyczne. W ramach zadania odbywały się indywidualne warsztaty gry na trąbce, klarnecie i kontrabasie. Poprzez zaangażowanie młodych talentów muzycznych oraz przekazywanie im cennej wiedzy, projekt ten wzbogacił kulturalnie i artystycznie nasz region o nowe talenty, które będą kultywować tradycję ludową. Od marca do listopada, w ramach tej inicjatywy, Centrum Kultury było miejscem bezpłatnych warsztatów nauki gry na trąbce, klarnecie i kontrabasie, skierowanych do dzieci i młodzieży. 12 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna miał miejsce koncert podsumowujący projekt, który był nie tylko okazją do prezentacji zdobytych umiejętności przez uczestników, ale także chwilą, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie unikalnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiając młodym ludziom odkrywanie tajników muzyki ludowej regionu Lachów Sądeckich. To wydarzenie stanowiło także potwierdzenie, że inicjatywy kulturalne mogą z powodzeniem integrować społeczność lokalną i kształtować nowe pokolenia muzyków związanych z tradycją ludową. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za wkład w rozwijanie kulturalnego dziedzictwa regionu!

Osoba odpowiedzialna za projekt Zuzanna Bryniak, Marta Oleksy. Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu CKiP.

Wartość dofinansowania 20 000 tys. zł.

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


logotyp MKiDN