Menu

Data publikacji:

Wydanie tomiku poezji “Wiatr od Łososiny”

Celem zadania było wydanie i udostępnienie nieodpłatnie tomiku poezji Kazimiery Janczy pn. „Wiatr od Łososiny”, szerokiemu gronu odbiorców.

Promocja Sądecczyzny poprzez wydanie tomiku poezji.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu “Kulturalne Sądeckie” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wartość dofinansowania: 1500,00 zł.