Menu

Data publikacji:

Wydanie tomiku poezji “Wiatr od Łososiny”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw wydało i udostępniło nieodpłatnie tomik poezji Kazimiery Janczy pn. „Wiatr od Łososiny”. To wspaniały, pełen emocji zbiór wierszy i opowiadań. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w procesie tworzenia.  w ramach tego wydarzenia odbył się również wieczór autorski Kazimiery Janczy połączony z promocją książki. Jeszcze raz gratulujemy Autorce i cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do powstania tej książki promując Sądecczyznę.
Redakcja i wprowadzenie: dr hab. prof. UP Marek Pieniążek
Skład i łamanie: Ewa Mrózek

Ilustracje: Paulina Dynowska

Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu “Kulturalne Sądeckie” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wartość dofinansowania: 1500,00 zł.