Menu

Data publikacji:

“W trosce o nasze dziedzictwo”- EtnoPolska

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt “W trosce o nasze dziedzictwo”, którego celem było jest kultywowanie, promowanie i prezentacja lokalnego dziedzictwa regionu Lachów Sądeckich oraz gminy Łososina Dolna poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. Zadanie dotyczyło zakupu 10 nowych kompletów strojów lachowskich męskich, 10 spódnic lachowskich, 4 wizytek lachowskich, 6 gorsetów lachowskich damskich. W realizację projektu zostali zaangażowani członkowie zespołu regionalnego, twórcy ludowi, etnograf. Podsumowanie projektu i prezentacja strojów nastąpiła podczas gminnych dożynek. Obecne stroje, ze względu na długi czas użytkowania (niektóre ponad 50 lat), były bardzo zniszczone. Mamy nadzieję, że nowe stroje będą miłym prezentem dla Zespół Regionalny Jakubkowianie, który w tym roku obchodzi 25 lecie swojej działalności. Zadanie było realizowane od 02.03.2021-15.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wartość dofinansowania: 104 000,00 zł.

logotypy Narodowego Centrum Kultury i MKIDNiS