Menu

Data publikacji:

“W trosce o nasze dziedzictwo”- EtnoPolska

Celem zadania “W trosce o nasze dziedzictwo” jest kultywowanie, promowanie i prezentacja lokalnego dziedzictwa regionu Lachów Sądeckich oraz gminy Łososina Dolna poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. Zadanie dotyczy zakupu 10 nowych kompletów strojów lachowskich męskich, 10 spódnic lachowskich, 4 wizytek lachowskich, 6 gorsetów lachowskich damskich. W realizację projektu zostaną zaangażowani członkowie zespołu regionalnego, twórcy ludowi, etnograf. Podsumowanie projektu i prezentacja strojów nastąpi podczas gminnych dożynek. Zadanie będzie realizowane od 02.03.2021-15.10.2021 r.

Wartość dofinansowania: 104 000,00 zł.

logotypy Narodowego Centrum Kultury i MKIDNiS