Menu

Data publikacji:

“Orkiestra dla nas – my dla orkiestry”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zrealizowało zadanie pn. „Orkiestra dla nas – my dla orkiestry”. W ramach projektu został zakupiony instrument dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy oraz zorganizowany koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej połączony z obchodami Jubileuszu 40-lecia działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Panu Tadeuszowi Kuźmie, członkowi orkiestry, „Złote Jabłko Sądeckie” oraz czek dla Orkiestry na 4 tysiące złotych. Wójt gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek złożył Orkiestrze życzenia oraz przekazał czek na 2 tysiące złotych. Gratulacje Orkiestrze przekazał także zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Motyka oraz kapelmistrz Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej Tadeusz Szkarłat. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Monika Sowa wraz z wiceprezesem Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność Martą Oleksy przekazała na ręce kapelmistrza Romana Gwoździa flet poprzeczny zakupiony w ramach projektu „Orkiestra dla nas – my dla orkiestry” realizowanego przez Stowarzyszenie. Uhonorowane zostały także osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Orkiestry. Podczas koncertu Orkiestra zaprezentowała utwory patriotyczne oraz rozrywkowe. Wystąpili również seniorzy z gminy Łososina Dolna, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję montaż słowno-muzyczny.

Osoba odpowiedzialna za projekt Marta Oleksy. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 8400,00 zł.

Projekt „Orkiestra dla nas-my dla orkiestry” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

napis małopolska na białym tle