Menu

Data publikacji:

„Twórcza Inicjatywa”

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” zrealizowało zadanie pn. „Twórcza Inicjatywa”. Kwota 142 000 zł. została przeznaczona na wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Powstała strefa chillout´u dla młodzieży oraz strefa konferencyjno- warsztatowa, które będą wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych, a także na potrzeby zwiększania aktywności i integracji społecznej. Mamy nadzieję, że wkrótce będziecie mogli sami zobaczyć efekt końcowy zadania, bo to wszystko dla Was, abyście mogli u nas wypocząć i się zrelaksować, ale również wspólnie z nami działać w kulturze.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

cztery loga