Menu

Data publikacji:

“Kultura i rozwój”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność realizowało projekt w ramach zadania pn. „Kultura i rozwój” polegający na wyposażeniu 2 pomieszczeń (sala widowiskowa oraz studio nagrań) zlokalizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Kwota dofinansowania wyniosła 150 000 zł.

Pomieszczenia zostały doposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do poprawy jakości odbioru wydarzeń kulturalnych, zainicjowaniu nowych praktyk oraz odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców. Sala widowiskowa wzbogaciła się w dodatkowy system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz podesty sceniczne. Studio nagrań przeszło pełną modernizację. Powstało nowoczesne pomieszczenie dla reżysera dźwięku wyposażone w profesjonalny stół mikserski. Został również zakupiony sprzęt niezbędny do nagrywania.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

cztery loga