Menu

Data publikacji:

“Zdrowe Sądeckie dla Seniorów”

Dobiega końca cykl zajęć “Zdrowe Sądeckie dla Seniorów” realizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” W ramach zadania, które dedykowane było bezpośrednio dla Seniorów, odbyły się darmowe warsztaty fizyczne “Zdrowy kręgosłup” wrzesień -grudzień oraz prelekcja prozdrowotna. Zajęcia praktyczne były krokiem do poprawy sprawności fizycznej i ruchowej osób starszych. Pod opieką wykwalifikowanego trenera seniorzy wykonywali ćwiczenia przystosowane do możliwości i sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku. Celem prelekcji było uświadomienie słuchaczom, że to co jemy wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu. Spotkanie składało się z trzech części – wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń pokazowych . Na zakończenie były też bezpośrednie pytania do specjalisty.

Osoba odpowiedzialna za projekt Dominik Dziedzic. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

„Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „ZDROWE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego”