Menu

Data publikacji:

Tradycja z Mistrzem

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt „Tradycja z Mistrzem” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. W ramach projektu organizowane były warsztaty  muzyczne mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych, tj.: trąbka, klarnet i skrzypce- sekund. Warsztaty prowadził lokalny mistrz Sławomir Bryniak , który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży, którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego uczyli się  charakterystycznych melodii ludowych, zdobywając doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek, oraz poznając melodie ludowe sądeckiego regionu (polka wściekła, polka podmajder, polka z nogi, polka suwana, szurok, tramelpolka, walc wolny, szybki walczyk, sztajerek, mietlorz, krzyżok, krakowiok i chodzony). Na zakończenie odbył się koncert wieńczący projekt, podczas którego uczestnicy warsztatów zaprezentowali nabyte umiejętności. Koncert dał również ZR Jakubkowanie.

Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu Centrum Kultury i Promocji Gminy

Wartość projektu: 25 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” : 5 000,00 zł.

logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.