Menu

Data publikacji:

Tradycja z Mistrzem

Projekt „Tradycja z Mistrzem” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

W ramach projektu organizowane są warsztaty  muzyczne mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych, tj.: trąbka, klarnet i skrzypce- sekund. Warsztaty prowadzi lokalny mistrz Sławomir Bryniak , który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży,  którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego uczą się  charakterystycznych melodii ludowych, zdobywają doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek, oraz poznają melodie ludowe sądeckiego regionu (polka wściekła, polka podmajder, polka z nogi, polka suwana, szurok, tramelpolka, walc wolny, szybki walczyk, sztajerek, mietlorz, krzyżok, krakowiok i chodzony).

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia  do grudnia 2018 roku przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy  Łososina Dolna. 

Wartość projektu: 25 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” : 5 000,00 zł.

logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.