Menu

Data publikacji:

Łososińska Jabłkomania

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zrealizowało projekt pn. “Łososińska Jabłkomania”.W ramach projektu organizowane były warsztaty kulinarne dla młodzieży i dorosłych, Jabłkowy Konkurs Kulinarny, prelekcja dla rolników i sadowników oraz prelekcja o  zdrowym odżywianiu. Warsztaty kulinarne zgromadziły zarówno młodzież jak i seniorów przyczyniając się do wzrostu lokalnej integracji oraz aktywizacji społecznej zwłaszcza seniorów-osób z grup defaworyzowanych. Produktem przewodnim warsztatów było jabłko, lokalny produkt gminy Łososina Dolna. Prelekcja zgromadziła rolników, sadowników, członków organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mieszkańców. Tematem przewodnim  była ekologiczna metoda uprawy jabłek, stosowania środków ochrony roślin oraz jak skutecznie tworzyć i promować lokalną markę. Prelekcja o zdrowym odżywianiu  zgromadziła zarówno młodzież jak i osoby dorosłe co przyczyniło się do wzrostu lokalnej integracji społecznej. Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego odżywiania. Poznali podstawowe zasady kulinarne takie jak ocena jakości żywności, sporządzanie i ekspedycję potraw oraz zestawianie potraw i napojów z uwzględnieniem zdrowej diety.

Projekt pt. Łososińska Jabłkomania realizowany jest przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.wspierania, promowania i rozwijania naszej lokalnej marki.

Osoba odpowiedzialna za projekt Marta Oleksy. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 20 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”