Menu

Data publikacji:

Akademia Pełni Życia

Projekt „Akademia Pełni Życia” został dofinansowany ze środków Powiatu Nowosądeckiego w ramach Małych Grantów w zakresie ZSO.V (realizacja programów edukacyjno- zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych) .

Projekt skierowany jest do seniorów. Jego głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród osób starszych. W ramach projektu realizowane są zajęcia fitness ” zdrowy kręgosłup”, które poprawiają sprawność fizyczną i ruchową, a także prelekcje zdrowotne „wiem co jem”.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy  Łososina Dolna. 

Wartość projektu: 3 370,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Powiat Nowosądecki : 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” : 3 70,00 zł.

logo Powiatu Nowosądeckiego

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Nowosądeckiego w ramach Małych Grantów w zakresie ZSO.V.