Menu

Data publikacji:

Akademia Pełni Życia

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy  Łososina Dolna zrealizowało projekt pn. „Akademia Pełni Życia”. Założeniem projektu była organizacja cyklu działań mających na celu stworzenie ludziom starszym warunków do aktywizacji, profilaktyki prozdrowotnej oraz działań polegających na przekazaniu informacji na temat zdrowego odżywiania. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie prelekcji na temat edukacji prozdrowotnej, a także przeprowadzenie warsztatów ruchowych, sprawnościowych. Uczestnikami zadania była grupa seniorów z Klubu Seniora „Aktywni Plus” z Łososiny Dolnej oraz z Klubu Seniora z Gródka nad Dunajcem. W ramach projektu realizowane były zajęcia fitness ” zdrowy kręgosłup”, które poprawiają sprawność fizyczną i ruchową, a także prelekcje zdrowotne „wiem co jem”. Projekt realizowany był w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku.

Osoba odpowiedzialna za projekt Dominik Dziedzic. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 3 370,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Powiat Nowosądecki : 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” : 3 70,00 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Nowosądeckiego w ramach Małych Grantów w zakresie ZSO.V (realizacja programów edukacyjno- zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych)

logo powiatu nowosądeckiegoherb i logo powiatu nowosądeckiego

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Nowosądeckiego w ramach Małych Grantów w zakresie ZSO.V.