Menu

Data publikacji:

Teatr od podszewki – warsztaty teatralne

Zajęcia teatralne organizowane przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach zadania “Teatr od podszewki” – warsztaty teatralne w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, łączyły pokolenia umożliwiając współpracę młodzieży z seniorami. Na cotygodniowych sesjach warsztatowych uczestnicy pracowali nad techniką aktorską, a także poznawali różne tajniki warsztatu aktora. Warsztaty miały na celu stworzenie spektaklu, który będzie owocem pracy kilkumiesięcznego cyklu spotkań. Na zajęciach młodzież oraz seniorzy, pod okiem instruktora teatralnego, przełamywali schematy, które przedstawiają teatr jako nudne i niezrozumiałe miejsce. Ważną częścią projektu był również wyjazd do Krakowa w trakcie którego na uczestników czekało wiele atrakcji. Pierwszą z nich było zwiedzanie Muzeum Regionalnego Młodej Polski “Rydlówka”, które mieści się w dworku w Bronowicach Małych – wsi, która na przełomie XIX i XX wieku stała się obiektem zainteresowania malarzy i literatów z kręgu Młodej Polski. Muzeum jest poświęcone “Weselu”, sławnemu dramatowi Stanisława Wyspiańskiego. Następnie zwiedzający udali się na Starówkę, przechodząc przez Sukiennice, obok Wieży Ratuszowej i Kościółka św. Wojciecha. Ostatnim punktem wycieczki był spektakl teatralny pt. „Szalone nożyczki” w Teatrze „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Znany teoretyk teatru powiedział kiedyś, że „teatr jest nadzieją, teatr jest wyzwoleniem i wolnością”. To właśnie było kwintesencją warsztatów teatralnych. Uczestnicy dążyli do zrozumienia ‘wolności’, którą niesie w sobie teatr.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Projekt pt. „Teatr od podszewki – warsztaty teatralne” jest  realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach projektu organizowane są warsztaty teatralne dla młodzieży oraz seniorów z  gminy Łososina Dolna.

Wartość projektu: 14 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 14 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”