Menu

Data publikacji:

Teatr od podszewki – warsztaty teatralne

Projekt pt. „Teatr od podszewki – warsztaty teatralne” jest  realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach projektu organizowane są warsztaty teatralne dla młodzieży oraz seniorów z  gminy Łososina Dolna.

Wartość projektu: 14 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 14 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”