Menu

Data publikacji:

Aktywnie po zdrowie

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zrealizowało projekt pt. „Aktywnie pod zdrowie” w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt był skierowany do mieszkańców 55+ z gminy Łososina Dolna oraz Iwkowa. Uczestnikami były Panie z Klubu Seniora z Łososiny Dolnej oraz Iwkowej, a także ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej. W ramach projektu zostały zorganizowane: warsztaty fitness, prelekcje zdrowotne, warsztaty kulinarne, przegląd twórczości seniorów. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach gdyż jak mówi przysłowie ” w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 20 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo