Menu

Data publikacji:

Aktywnie po zdrowie

Projekt pt. „Aktywnie pod zdrowie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt jest kierowany do mieszkańców 55+ z gminy Łososina Dolna oraz Iwkowa. W ramach projektu zostaną zorganizowane:

  •  warsztaty fitness,
  •  warsztaty dietetyczne,
  • prelekcje zdrowotne,
  •  warsztaty kulinarne,
  • przegląd twórczości seniorów.

Wartość projektu: 20 049,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność : 49,00 zł.

logo