Menu

Data publikacji:

Mistrz Tradycji

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt „Mistrz Tradycji ”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Realizacja trwała od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku. Celem projektu był bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki ludowej oraz  odkrycie młodych talentów mieszkających na Sądeckiej Ziemi. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych tworzących kapele lachowską, były  to: trąbka, klarnet i kontrabas. Warsztaty prowadził  lokalny mistrz Sławomir Bryniak , który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji. Zajęcia były skierowane do dzieci i młodzieży,  którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego mieli możliwość nauki charakterystycznych melodii ludowych, zdobyli doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek, oraz poznali melodie ludowe takie jak: polka wściekła, polka podmajder, polka z nogi, polka suwana, szurok, tramelpolka, walc wolny, szybki walczyk, sztajerek, mietlorz, krzyżok, krakowiok i chodzony. Na zakończenie odbył się koncert z udziałem wszystkich uczestników projektu wraz z mistrzem.

Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 28 589,26 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
CKiP Gminy Łososina Dolna: 8 589,26 zł.

logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.