Menu

Data publikacji:

Fabryka Kreatywności – warsztaty manualne

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt pn.  “Fabryka Kreatywności – warsztaty manualne”, dofinansowany w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2016-  Regionalny Konkurs Grantowy”. Motywem przewodnim projektu było zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży mieszkającej na terenie gminy Łososina Dolna  poprzez organizację warsztatów manualnych połączonych z wyjazdem studyjnym do Muzeum Witrażu w Krakowie. Zajęcia pozwoliły młodzieży rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe kontakty i znajomości oraz dały szansę na nabycie nowych umiejętności.  Projekt realizowany był w okresie od 1 lutego 2017 do 31  lipca 2017 roku. Warsztaty manualne składały się z trzech cykli:

  • Warsztaty witrażowe  – poznanie techniki rozłamywania szkła, tworzenie projektu witrażu, wycinanie elementów projektowych witrażu, oklejanie szkła, lutowanie ozdobne, patynowanie, konserwacja.
  • Warsztaty ceramiczne- wyrabianie gliny, formowanie i fakturowanie powierzchni (stemplowanie, rycie), praca z kołem garncarskim,  szkliwienie, barwienie.
  • Tworzenie biżuterii – poznanie techniki Tiffany’ego, wykonanie biżuterii w tematyce ludowej.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 10 980,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Równać Szanse: 8 500 zł.
CKiP Gminy Łososina Dolna: 2 480,00 zł.

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2016-  Regionalny Konkurs Grantowy”