Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji – muzyka Lachów Sądeckich”

W Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna prowadzone były bezpłatne warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych – trąbce, klarnecie i kontrabasie realizowane w ramach projektu pn. „Mistrz Tradycji – muzyka Lachów Sądeckich”. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Zadanie adresowane było do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łososina Dolna, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne najmłodszych mieszkańców regionu, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z muzyką ludową. Zajęcia prowadzone były przez Sławomira Bryniaka, który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz zamiłowania do tradycji. Głównym celem projektu było wzbogacenie naszego regionu o kolejne talenty muzyczne, które kultywować będą tradycję ludową oraz międzypokoleniowy przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu gry na skrzypcach i kontrabasie poprzez naukę dawnego stylu gry oraz lokalnych melodii ludowych. Na zakończenie odbył się koncert podczas którego uczestnicy warsztatów wraz ze swoim mistrzem oraz Zespołem Regionalnym Jakubkowianie zaprezentowali nabyte umiejętności.

Osoba odpowiedzialna za projekt Karolina Zielińska. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Projekt „Mistrz Tradycji – muzyka Lachów Sądeckich” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Wartość projektu: 23 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw : 3 000,00 zł.