Menu

Data publikacji:

Mistrz Tradycji – ocalić od zapomnienia

Projekt „Mistrz Tradycji – muzyka Lachów Sądeckich” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

W ramach projektu organizowany jest cykl warsztatów muzycznych z mistrzem tradycji –  muzykiem, animatorem kultury ludowej, pasjonatem muzyki tradycyjnej. Celem zadania jest międzypokoleniowy przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu gry na skrzypcach i kontrabasie poprzez naukę dawnego stylu gry oraz lokalnych melodii ludowych.

Zadanie adresowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łososina Dolna, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne najmłodszych mieszkańców regionu, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z muzyką ludową.

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wartość projektu: 23 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw : 3 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.