Menu

Data publikacji:

Orkiestra dla nas – my dla orkiestry

Zadanie pn. „Orkiestra dla nas – my dla orkiestry” jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu zostaną zakupione instrumenty dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.

Wartość projektu: 13350,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego: 10000,00 zł
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna: 3350,00 zł

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego