Menu

Data publikacji:

Kreatywna inicjatywa kulturalna

Program Funduszy Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs NOWEFIO , Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”.

W ramach tego projektu przez sześć miesięcy młodzież brała udział w spotkaniach integracyjnych, warsztatach wokalno-aktorskich, modelarskich, fotograficznych, redesign, a także w wyjeździe do Krakowa. Ważniejszymi wydarzeniami były Małopolskie Zawody Modeli Halowych F1N oraz MUSICAL (na)Dęta Szkoła! Udało się także doposażyć pracownie w materiały warsztatowe. Łącznie w projekcie uczestniczyła stała grupa 48 młodych osób, a jego koszt wyniósł 160 110,00 zł (z czego 149 710,00 zł to pozyskane środki zewnętrzne).
Był to intensywny czas, pełen niezwykłych emocji!
Dziękujemy wspaniałym (Ewa Michalina Janus, Monika Wojciechowska, Tomek Schneider, Kinga Staszak-Zając, Paulina Kurnyta-Ciapała, Łukasz Hajduk), cieszymy się, że byliście częścią tego procesu!
Dziękujemy wspaniałej młodzieży, która doskonaliła umiejętności i z zapałem brała udział w zajęciach.
Dziękujemy rodzicom, którzy przywozili swoje pociechy na zajęcia i próby (o różnej porze dnia i nocy ).
Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury oraz wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach programu NOWEFIO.

Kwota dofinansowania 149 710,00 zł.

logotypy projektu NOWEFIO