Menu

Data publikacji:

„Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury”

Projekt „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

Zadanie składało się z dwóch działań: zakup wyposażenie oraz roboty budowlane. Dzięki realizacji zadania uzyskaliśmy profesjonalne wygłuszenie sali widowiskowej, tanecznej, muzycznej, a także wyposażyliśmy pracownie multimedialną, plastyczną, muzyczną, fotograficzną w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Poprzez finansowe wsparcie osiągnęliśmy zakładany cel, w pełni wyposażoną scenę z kurtynami scenicznymi, nagłośnieniem i oświetleniem co pozwoliło na stworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjno-animacyjnej, w oparciu o bogate tradycje lokalne, a jednocześnie umożliwiło wprowadzenie nowych form działania. Podnieśliśmy atrakcyjność obecnej oferty i umożliwiliśmy odbiorcom korzystanie z nowoczesnych technologii, co wzmocniło rolę naszego ośrodka jako centrum kultury otwartego na potrzeby lokalnej społeczności.

Projekt realizowany był przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 

Wartość projektu: 323 000,00 z

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 263 000,00 zł
Gmina Łososina Dolna: 60 000,00 zł