Menu

Data publikacji:

„Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury”

Projekt „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – zakończenie wieloletniej inwestycji w gminną infrastrukturę kultury” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

Zadanie składało się z dwóch działań: zakup wyposażenie oraz roboty budowlane. Dzięki realizacji zadania uzyskaliśmy profesjonalne wygłuszenie sali widowiskowej, tanecznej, muzycznej, a także wyposażyliśmy pracownie multimedialną, plastyczną, muzyczną, fotograficzną w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Poprzez finansowe wsparcie osiągnęliśmy zakładany cel, w pełni wyposażoną scenę z kurtynami scenicznymi, nagłośnieniem i oświetleniem co pozwoliło na stworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjno-animacyjnej, w oparciu o bogate tradycje lokalne, a jednocześnie umożliwiło wprowadzenie nowych form działania. Podnieśliśmy atrakcyjność obecnej oferty i umożliwiliśmy odbiorcom korzystanie z nowoczesnych technologii, co wzmocniło rolę naszego ośrodka jako centrum kultury otwartego na potrzeby lokalnej społeczności.

Osoby odpowiedzialne za projekt Monika Sowa, Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Projekt realizowany był przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 

Wartość projektu: 323 000,00 z

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 263 000,00 zł
Gmina Łososina Dolna: 60 000,00 zł

logo projektu

logo ministerstwa kultury