Menu

Data publikacji:

“Aktywizacja seniorów z Gminy Łososina Dolna”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt pn. “Aktywizacja Seniorów z Gminy Łososina Dolna”. Były to cykliczne warsztaty: szachowe, fitness, artystyczne, muzyczne ( prelekcje, wyjazdy, wystawy, turnieje, występy, spotkania). W ramach zadania dla wszystkich uczestników projektu został  zorganizowany wyjazd edukacyjno- kulturalny.  Seniorzy aktywnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, odnajdując w nich nie tylko sposobność do spędzania czasu, ale także do rozwoju osobistego i społecznego. Dzięki udziałowi w zajęciach takich jak warsztaty rękodzielnicze, zajęcia sportowe czy muzyczne, seniorzy mogą utrzymać aktywność fizyczną, rozwijać swoje pasje, nawiązywać nowe znajomości oraz uczestniczyć w życiu społecznym, co przyczynia się do poprawy jakości życia w późniejszym wieku.

Osoba odpowiedzialna za projekt Dominik Dziedzic. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 40 750,00 zł.

Pozyskane środki pochodziły z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

napis aktywni na białym tle