Menu

Data publikacji:

“Aktywizacja seniorów z Gminy Łososina Dolna”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało dofinasowanie w kwocie 40 750,00 zł. Pozyskane środki pochodziły z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 dla zadania “Aktywizacja Seniorów z Gminy Łososina Dolna”.

Wartość dofinansowania: 40 750,00 zł.

napis aktywni na białym tle