Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji- muzyka po lachowsku”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt “Mistrz Tradycji- muzyka po lachowsku” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Zostały zorganizowane warsztaty muzyczne mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych, tj.: trąbka, klarnet i kontrabas. Warsztaty prowadził lokalny mistrz Sławomir Bryniak, który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży, którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego uczyły się charakterystycznych melodii ludowych, zdobywając doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek.

Osoba odpowiedzialna za projekt Karolina Krawczyk. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu Centrum Kultury i Promocji Gminy

Wartość projektu: 23 500,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna : 3 500,00 zł.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.