Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji”

Projekt „Mistrz Tradycji” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

W ramach projektu organizowane są warsztaty muzyczne mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych, tj.: trąbka, klarnet i kontrabas. Warsztaty prowadzi lokalny mistrz Sławomir Bryniak, który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego uczą się charakterystycznych melodii ludowych, zdobywają doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek.

Wartość projektu: 23 500,00 zł.

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna : 3 500,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.