Menu

Data publikacji:

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie

Zadanie pn. „Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie”.

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna otrzymało dofinansowanie w kwocie 49 700 zł na zakup strojów starostów dla ZR Jakubkowianie.

Projekt  finansowany w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

logaa