Menu

Data publikacji:

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zakończyło realizację zadania pn. „Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie”. Działaniem projektu było wyposażenie w stroje regionalne członków Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. Potrzeba zakupu nowych strojów była uzasadniona faktem, iż obecne stroje zespołu ze względu na długi czas użytkowania (ponad 30 lat) były zniszczone i nie odzwierciedlały w pełni piękna kultury Lachów Sądeckich.Zakup strojów wzbogacił program artystyczny ZR Jakubkowianie, poprzez występy grupy starostów, które prezentują tańce, przyśpiewki i obrzędy. Przyczynił się również do zachowania dziedzictwa kulturowego gminy oraz uatrakcyjnienia i promocji życia na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zostały zakupione: Strój damski (4 komplety) – koszula, buty, halka, spódnica, czepiec, wizytka, zapaska. Strój męski (4 komplety) – pas, gurmana, spodnie, kapelusz, buty, koszula, ciosek.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Kwota dofinansowania 49 700 zł.

Projekt  finansowany w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

4 loga w rzędzie