Menu

Data publikacji:

Zaproszenie do składania ofert Święto Kwitnących Sadów – nagłośnienie, oświetlenie

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Kompleksowe zabezpieczenie od strony technicznej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne) przebiegu imprezy masowej pn. Święto Kwitnących Sadów w dniu 05.05.2024 r.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nagłośnienie, Oświetlenie

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Program Święta Kwitnących Sadów 2024

RIDERY:

Michał Szczygieł Rider oświetleniowy

Michał Szczygieł Rider Dźwięk

LANBERRY Rider Techniczny 2024- aktualizacja

FORMACJA CHATELET rider 2023

RIDER techniczny Big Band Łososina Dolna