Menu

Data publikacji:

“Seniorzy w działaniu”

Zakończyła się realizacja projektu w ramach zadania pn. „Seniorzy w działaniu!” realizowanego ze środków pozyskanych przez Fundację DZIEŃ DOBRY, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród seniorów. Głównym celem inicjatywy była aktywizacja i mobilizacja seniorów oraz mieszkańców gminy do angażowania się w działania na rzecz swojego zdrowia, społeczności lokalnej oraz innych osób w wieku senioralnym poprzez organizację regularnych zajęć fitness zdrowy kręgosłup, wyjść nordic walking, prelekcji zdrowotnych oraz wycieczki do Krynicy Zdroju. Działania projektu  stworzyły okazji do wzajemnego poznawania się, dzielenia się doświadczeniem oraz budowania relacji pomiędzy seniorami a młodszymi pokoleniami. Dzięki realizacji projektu seniorzy mieli możliwość zaangażowania się jako wolontariusze i świadczenia pomocy innym osobom w swojej społeczności. Projekt stawiał na wartość ich doświadczenia, umiejętności i chęć działania na rzecz innych, co przyczyniło się do budowania własnej wartości i większej solidarności społecznej. Całość działań dążyła do tworzenia więzi społecznych, poprawy zdrowia i jakości życia seniorów oraz wzmacniania społeczności lokalnej. W dniu 27 września Klub Seniora „Aktywni Plus” wyruszył do Krynicy Zdroju na jednodniowe aktywne zwiedzanie i przemarsz z kijkami pod hasłem “PRZEGOŃ ZAWAŁ”. Ten wyjazd pozwolił seniorom nie tylko na aktywne zwiedzanie i zdobywanie nowych doświadczeń, ale także na promowanie zdrowego stylu życia i profilaktykę zdrowotną.
Osoba odpowiedzialna za projekt Monika Sowa. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.
Wartość dofinansowania: 3 000,00 zł.

logo Aktywni plus
Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025