Menu

Data publikacji:

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Projekt Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych   został dofinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach Programu:  „Na 100 Niepodległa”

Celem projektu jest rozwijanie postaw patriotycznych oraz przekazanie wiedzy o historycznych wydarzeniach związanych z bohaterskimi postawami naszych przodków. Projekt kierowany jest do szerokiego grona społeczności lokalnej gminy Łososina Dolna (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). W ramach projektu organizowane będą:

  • Żywe lekcje historii  –  spotkania będą miały charakter otwartego dialogu.
  • Warsztaty teatralne- dla trzech grup wiekowych: dzieci, młodzież i seniorzy.
  • Wieczornica patriotyczna  pn. ” Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie”. Wieczornica składać się będzie z programu słowno- muzycznego połączonego z wystawą zdjęć przedstawiających  historię Żołnierzy Wyklętych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31  grudnia 2018 roku przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 

Wartość projektu: 11 200,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Fundacja BGK: 10 000 zł.
Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”: 1 200,00 zł.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa”.