Menu

Data publikacji:

“Aktywnie po zdrowie”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza mieszkańców 55+ z gminy Łososina Dolna oraz Iwkowa do udziału w projekcie “Aktywnie po zdrowie”. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty fitness, warsztaty dietetyczne, prelekcje zdrowotne, warsztaty kulinarne oraz przegląd twórczości seniorów. Zajęcia będą się odbywać od marca w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Warsztaty są bezpłatne, zachęcamy do zapisów.

Grant pt. „Aktywnie pod zdrowie” realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa