Menu

Data publikacji:

Przydrożne kapliczki

Oprócz monumentalnych świadków historii: dworów, kościółków i Mostu Stacha, na terenie gminy znaleźć można liczne kapliczki. To one, choć czasem niepozorne, jak znaki drogowe, wskazywały niegdyś ludowi łososińskiej ziemi drogę do prawego, pobożnego życia. I tak jest do dzisiaj. Świadczą o tym te nowe, budowane współcześnie.  Łososińskie kapliczki wraz z ich historią, legendami, a także piękną architekturą zasługują na odrębną publikację. Dlatego tutaj zostało wspomnianych tylko kilka wybranych.

 Kaplica pw. św. Ducha w Łyczance

Biała kapliczka murowana w otoczeniu drzew

Kaplica mszalna, która pierwotnie istniała nieopodal źródełka, uznawanego za lecznicze. Następnie przeniesiona w związku z budową drogi w 1965 roku. Posiada na szczycie wnękę z figurką św. Floriana, nad ołtarzem natomiast obraz Boga Ojca z Gołębicą – symbolem Ducha Świętego. Według tradycji, jej powstanie wiąże się z cudownym uzdrowieniem córki właściciela dworu z Wronowic, która po obmyciu oczu wodą ze źródełka odzyskała wzrok.

 

Kaplica pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na „ Morsztynówce”

Biała kapliczka murowana

Kapliczka wzniesiona na parceli Maciasiów, ufundowana przez Rozalię Maciaś w 1955 roku z cegły, kryta dachówką z wejściem zamkniętym półkoliście i oknami ostrołukowymi. Na trójkątnym szczycie wnęka z gipsową fi gurką MB Niepokalanie Poczętej, wewnątrz ołtarzyk neogotycki z oleodrukiem MB Nieustającej Pomocy. Została zbudowana jako wyraz wdzięczności za powrót męża Rozalii z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie został wysłany, po przypadkowym przecięciu ważnego kabla podczas budowy zapory w Rożnowie. Niemcy uznali to za akt sabotażu i ukarali zesłaniem do obozu. Mężczyzna doczekał wyzwolenia w 1945 roku i wrócił do rodziny.

Kapliczka wzniesiona w 1928 r. w Rojówce

Stara kapliczka murowana

Murowana kapliczka kryta dachówką wzniesiona w 1928 roku w miejscu karczmy, która była własnością ostatnich właścicieli pochodzenia żydowskiego. Fundatorami kaplicy byli Mikołaj i Katarzyna Kalarusowie. Obraz Matki Boskiej Bolesnej przywieziony został z Jerozolimy przez Józefa Urygę z Jaworzyny i ofiarowany jako prezent Katarzynie Kalarus. We wnętrzu znajduje się także drukowany i haftowany obraz Przyjęcie Komunii św. króla Jana III Sobieskiego i księcia Karola Lotaryńskiego na Kahlenberg. Kapliczka obecnie wyremontowana.