Menu

Data publikacji:

Pałac w Tęgoborzy

Pałac w Tęgoborzy został wzniesiony na początku XIX wieku przez Józefa Stadnickiego, który przejął majątek tęgoborski w 1779 roku. Budynek uległ dewastacji podczas rabacji galicyjskiej w 1846 roku, kiedy to miejscowe chłopstwo napadło na dwór, a Stadniccy musieli ratować się ucieczką. Po tym wydarzeniu ulegał on dalszemu niszczeniu. W II poł. XIX wieku dwór przeszedł kolejno w ręce rodzin Dunikowskich, Głębockich, a następnie Wielogłowskich. To właśnie tutaj 23 września 1890 w majątku hr. Władysława Wielogłowskiego odbył się słynny seans spirytystyczny, na którym medium podało przepowiednie dotyczące 50 kolejnych lat Polski w formie rymowanek. Dowiadujemy się z nich m.in. Krzyż splugawiony razem z młotem padnie / Zaborcom nic nie zostanie / Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie / A w Gdańsku port nasz powstanie. […] Powstanie Polska od morza do morza / Czekając na to pół wieku / Chronić nas będzie łaska Boża / Więc cierp i módl się człowieku!

Gruntowny remont został przeprowadzony przez nowego właściciela, a w latach 20-stych XX wieku powstał dach mansardowy, zmieniono detale architektoniczne, otynkowano fasady, a całość otoczono parkiem w stylu angielskim. Pod koniec lat 60- tych budynek został odkupiony przez Krakowskie Zakłady Elektroniczne Unitra-Telpod, które chciały przeznaczyć go na ośrodek wczasowy. Plany nie zostały zrealizowane,
a pod koniec lat 90-tych budynek przeszedł w ręce prywatne, stan ten trwa do dnia dzisiejszego. Przechodząc obok dworu warto zwrócić uwagę na pięknie prezentujący się kolumnowy portyk z trójkątnym frontem oraz taras… a może uważniej słuchając, poznamy przepowiednie na kolejne lata?

Jak trafić?

Jadąc drogą krajową nr 75 od strony Krakowa, w centrum Tęgoborzy skręcamy w prawo, w drogę lokalną. Pałac położony jest po jej prawej stronie.