Menu

Data publikacji:

Śpiewnik “Melodie z łososińskiej ziemi płynące”

Śpiewnik “Melodie z łososińskiej ziemi płynące”, będący efektem projektu Wspólnie o Naszym dziedzictwie, dofinansowanego w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, jest dobrym przykładem tego, jak – z jednej strony – należy dokumentować kulturę ludową, a z drugiej – jak można ją twórczo rozwijać, uzupełniać, wzbogacać o nowe treści. Tworzenie takich zbiorów to urzeczywistnienie postulatu Oskara Kolberga, niestrudzonego badacza polskiego folkloru, który apelował (i sam to czynił), by utrwalać folklor muzyczny.

Uzupełnieniem śpiewnika jest płyta “Melodie z łososińskiej ziemi płynące”,  nagrana przez Zespół Regionalny Jakubkowianie.