Menu

Data publikacji:

Irena Pławiak – “Dom na Wzgórzu”

Wiosną 2021 roku Irena Pławiak wydała debiutancki tomik poezji ”Dom na wzgórzu”.

Zawarte w tomiku ”Dom na Wzgórzu” wiersze opisują najpiękniejsze miejsca gminy Łososina Dolna. Zachęcają czytelników do pozostania w miejscu swojego dzieciństwa, jak również do kultywowania tradycji i pracy dla regionu. Tomik zawiera wiersze, które mają nieść otuchę i nadzieję. Są w nich wspomnienia, bo to one są ważne dla człowieka. Są bazą do planowania i realizowania zamierzeń.

Wiersze zostały podzielone na nieprzypadkowe działy: ogród, dom, myśli, oni i ja. – Ogrodem może być cały świat, w którym jest nasz dom, nasi bliscy i my, których myśli krążą po orbicie życia – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia do konkursu. ”Dom na Wzgórzu” daje czytelnikowi szersze odniesienie: do domu rodzinnego, małej ojczyzny i ojczyzny.

Recenzenci tomiku dostrzegli w nim świat wypełniony bogatymi obrazami, głęboką refleksją i harmonią. – To znakomita lektura na trudne czasy, codzienne stresy i zwątpienia – komentuje Paweł Szeliga, poeta, pisarz i dziennikarz. – Wiersze są próbą ocalenia świata; miejsca, w którym mieszkasz i pracujesz. To subtelne smakowanie życia – codzienności zwykłej i niezwykłej zarazem – recenzuje Stanisława Widomska, poetka i pisarka.

Interpretacja będzie należała do każdego, kto wczyta się w te wersy. Może prosta forma wierszy nie zadowoli wszystkich. Są jednak uniwersalne i prawdziwe. Podane w prostej, niezwykle oszczędnej, ale i kunsztownej formie, z pewną dozą skrótów myślowych – dodaje Janusz Michalik, aktor, poeta i prozaik.

Tomik został zgłoszony do 10. edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Irena Pławiak urodziła się w Nowym Sączu. Mieszka w Witowicach Górnych. Jest pedagogiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W szkole i poza nią realizuje wiele innowacyjnych projektów dydaktycznych i teatralnych.

*Publikacja wydana przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw”.

*Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

logo małopolski