Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji – nasza kultura, nasze korzenie”

Dobiegły końca warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych – skrzypcach i kontrabasie prowadzone w szkole podstawowej na Michalczowej, realizowane przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” w ramach projektu pn.”Mistrz Tradycji – nasza kultura, nasze korzenie”.  Głównym celem projektu było rozkrzewianie i kultywowanie tradycji związanej z muzyką ludową oraz przekazywanie unikatowej wiedzy i umiejętności poprzez naukę dawnego stylu gry na instrumentach. Prowadzący warsztaty Andrzej Mliczek jest animatorem kultury ludowej oraz pasjonatem muzyki tradycyjnej. Warsztaty polegały na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu” tak jak przez kolejne pokolenia muzykanci uczyli się od starszych. Była to doskonała okazja, aby młodzież i dzieci, którzy chcą rozwijać swoje pasje mogli zdobywać doświadczenie, a tym samym chronić od zapomnienia nasze dziedzictwo kulturowe. warsztaty odbywały się przez 10 miesięcy od lutego do listopada z przerwą w miesiącach marzec, kwiecień, maj, wynikającą z sytuacji epidemicznej związanej z wystąpieniem w Polsce epidemii koronawirusa COVID-19. Na zakończenie odbył się koncert podsumowujący projekt. Ze względu na sytuacją epidemiczną w  kraju koncert “Mistrz i uczeń” odbył się bez udziału publiczności i był transmitowany on-line. Podczas koncertu uczestnicy projektu wraz ze swoim mistrzem zaprezentowali umiejętności zdobyte na etapie trwania projektu.Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, szczególnie prowadzącym za zaangażowanie i wkład jaki włożyli w to, aby dawny styl gry na instrumentach oraz tradycyjne melodie ludowe były pielęgnowane i nie uległy zapomnieniu.

Osoba odpowiedzialna za projekt Marta Oleksy. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Kwota dofinansowania 20 000,00 zł! logo ministerstwa kultury

Projekt odbywał się w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”