Menu

Data publikacji:

“Mistrz Tradycji – z pokolenia na pokolenie”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zrealizowało projekt pn. Mistrz Tradycji – z pokolenia na pokolenie”. W ramach projektu od lutego do listopada  prowadzone były bezpłatne warsztaty nauki gry na trąbce, klarnecie i kontrabasie dla dzieci i młodzieży.Warsztaty prowadził lokalny mistrz Sławomir Bryniak, który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w warsztatach udział wzięło 10 uczestników, którzy mogli bezpłatnie pobierać naukę gry na instrumentach ludowych. Na zakończenie w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna odbył się koncert podsumowujący projekt pn. “Mistrz Tradycji – z pokolenia na pokolenie”. Ze względu na sytuację epidemiczną koncert odbył się bez udziału publiczności. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, szczególnie prowadzącym warsztaty, to dzięki nim mamy możliwość tworzenia warunków do rozwijania pasji oraz krzewienia kultury i rodzimego folkloru wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Osoba odpowiedzialna za projekt Karolina Krawczyk. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu całego zespołu Centrum Kultury i Promocji Gminy

Wartość dofinansowania:
MKIDN: 20 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.