Menu

Data publikacji:

“Na szlaku tradycji”

Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw” w V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało zadanie pn. “Na szlaku tradycji”.  Kwota dofinansowania 150 000 zł została przeznaczona na zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego Jakukowianie oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Stańkowej,  który pozwala na kultywowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację i promocję na uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych lokalnie i ponadlokalnie.

Zespół Regionalny Jakubkowianie został doposażony w: 13 kompletów strojów lachowskich męskich w skład którego wchodzą: (pas, koszula, spodnie, kaftan, kapelusz, buty, ciosek), 16 szt. – koszul lachowskich damskich, 6 szt. – gorsetów damskich,  12 par – butów skórzanych damskich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej zostało doposażone w: 4 komplety strojów lachowskich damskich w skład którego wchodzą: (buty, gorset, spódnica,  wizytka, halka, koszula, korale, bukiet do włosów),  4 komplety strojów lachowskich męskich w skład którego wchodzą: (buty, pas, koszula, spodnie, kamizelka,  kapelusz, ciosek).

Dzięki wspólnej akcji, dobrowolnemu i świadomemu poparciu naszej incjatywy, doposażyliśmy ZR Jakubkowianie i KGW w Stańkowej w piękne lachowskie stroje. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w pozyskiwanie głosów dla zadania mającego na celu podtrzymywanie tradycji i krzewieniu kultury.

Osoba odpowiedzialna za projekt Lidia Adamczyk. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.logo budżetu obywatelskiego województwa małopolskiegologo małopolski

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małoplskiego.