Menu

Data publikacji:

Dwór w Witowicach

Parterowy klasycystyczny dwór został wybudowany przez rodzinę Brezów na przełomie XIX i XX wieku. Dwuskrzydłowy budynek powstał w miejscu wcześniejszego dworu. Jest najlepiej odnowiony spośród trzech istniejących do dzisiaj dworów na terenie gminy. Fasada wyróżnia się portykiem o czterech doryckich kolumnach. W 1911 roku dwór odziedziczyli Maria i Edward, dzieci właściciela Fryderyka Brezy. Edward Breza był ofi cerem Wojska Polskiego, po zwolnieniu ze służby, w 1935 roku osiadł w Witowicach, gdzie dał się poznać jako sprawny zarządca i kolekcjoner księgozbiorów, dawnych mebli i broni. Podczas II wojny światowej został aresztowany za swoją działalność konspiracyjną i zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jego rodzina pozostała w Witowicach do wywłaszczenia, a część areału została pochłonięta przez zalew czchowski. Na pozostałościach użytkowała spółdzielnia rolnicza, która zdewastowała założenie parkowe. W ich skład wchodziły zabudowania folwarczne datowane na ten sam okres co dwór. Zostały one później przebudowane. W 1994 roku posiadłość wraz z dworem odzyskali potomkowie przedwojennych właścicieli i starannie go odremontowali.

Jak trafić?

Zespół dworsko-parkowy znajduje się w odległości ok. 1 km od zjazdu w kierunku Witowic z drogi krajowej nr 75 (Kraków-Nowy Sącz). W Witowicach Dolnych należy skręcić w prawo, w boczną drogę prowadzącą do Rożnowa. Dwór znajduje się w południowej części miejscowości, w pobliżu boiska sportowego.