Menu

Data publikacji:

Kościół w Tabaszowej

Drewniany kościół pw. św. Mikołaja Biskupa został wybudowany w 1753 roku w Tęgoborzy, na miejscu starej świątyni. Budowa przeszła renowację w 1819 roku, a w 1891 roku dobudowano dużą wieżę. W związku z częstymi podtopieniami spowodowanymi budową zapory w Rożnowie, postanowiono przenieść kościół z Tęgoborzy do Tabaszowej. W 1969 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał kościół za zabytek. Zaczęto starać się o jego przeniesienie w celu uchronienia go od dalszych podtopień. Po długich staraniach Kurii Diecezjalnej uzyskano zgodę. W 1982 roku budowlę rozebrano i przeniesiono w obecne miejsce, do Tabaszowej. Rekonstrukcja została przeprowadzona
na kamiennych fundamentach. Kościół jest drewnianym budynkiem o konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo i pokryty blachą. Po obu stronach prezbiterium dobudowano zakrystie. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w., a także obraz św. Mikołaja, patrona kościoła z końca XIX wieku. Ołtarze boczne (ku czci Serca Pana Jezusa i św. Antoniego, Chrystusa Frasobliwego i Matki Bożej Różańcowej) wykonane są w stylu rokokowym. Natomiast ściany wewnątrz świątyni zdobi ornamentalno-fi guralna polichromia z 1895 roku, namalowana przez Adolfa Gucwę, artystę malarza. Pozostałe elementy wykonane są w stylu barokowym i rokokowym. Obok świątyni została postawiona wolnostojąca, trójkątnie zwieńczona dzwonnica, datowana na okres sprzed 1841 roku. Dodatkową atrakcją jest pomnik przyrody – mająca 660 cm obwodu wiekowa lipa. Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Tabaszowej podobnie jak Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Juście, należy do obiektów Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.