Menu

Data publikacji:

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza do składania ofert dla zadania pn. “Kultura i rozwój”

Zamówienie polega na wyposażeniu podmiotu działającego w sferze kultury w sprzęt i urządzenia w celu podnoszenia kompetencji społecznych, nastawiony na rozwój lokalny, budowaniu nowych form współpracy międzypokoleniowej oraz poprawy jakości życia
mieszkańców.
Zakres zamówienia obejmuje:
– wyposażenie studia nagrań i sali widowiskowej
– adaptację pomieszczenia studia nagrań
– wykonanie i montaż stołu mikserskiego

Formularz ofertowy oraz Arkusz kalkulacyjny – szczegółowy zakres zamówienia –   do pobrania w załączniku

Termin składania ofert : 11 lipca 2022 roku do godziny 10:00.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  cztery loga

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Arkusz kalkulacyjny Kultura i rozwój