Menu
dla dzieci

Zajecia bezpłatne

Warsztaty artystyczne

Pragniemy stworzyć dzieciom możliwość samorealizacji poprzez zajęcia plastyczne i kształtowanie osobistych cech charakteru wyzwalając w nich wytrwałość, samodzielność, otwartość, odwagę, kreatywność i tolerancję poprzez inspirującą tematykę w twórczości plastycznej oraz możliwość ukazywania w miejscach publicznych swoich prac plastycznych, tworzenia galerii dziecięcych, organizowania wernisaży, czynnego brania udziału w konkursach. Organizujemy warsztaty plastyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Prace wykonane przez uczestników warsztatów zdobywają główne nagrody podczas sądeckich warsztatów plastycznych
organizowanych przez RDN Nowy Sącz. To zajęcia podczas których realizowane będą Wasze pomysły. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Nie ograniczamy się do jednej dziedziny. Przestrzeń Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna stwarza szereg możliwości
twórczych, w których można realizować swoje zainteresowania i pasje. W pracowni chcemy przede wszystkim inspirować, motywować a także pokazywać w jaki sposób kreatywnie można spędzić czas. Przyjdź i przekonaj się!

Instruktor: Beata Kuśmierkiewicz – pedagog nauczania wczesnoszkolnego, artystka, prowadzi warsztaty rękodzieła artystycznego najczęściej dla dzieci. Wykorzystuje rożne techniki artystyczne w celu pobudzenia kreatywności wśród dzieci.

instruktor

Beata Kuśmierkiewicz

termin

Wtorek

godz. 14:30-16:00