Menu
dla dzieci

Zajecia bezpłatne

Próba Zespołu Regionalnego Mali Jakubkowianie

Podczas prób dzieci uczą się podstaw tańca i śpiewu ludowego oraz mają możliwość rozwijania wiedzy o kulturze własnego regionu, budowania więzi z „małą ojczyzną”, poznawania rodzimej tradycji i obyczajów. Zajęcia pozwalają zapoznać się z unikatowymi, tradycyjnymi instrumentami ludowymi. Dzieci rozwijają swoje zdolności muzyczne, uczą się współpracy w grupie oraz zachowania scenicznego.

Kierownictwo: Elżbieta i Sławomir Bryniak

instruktor

Sławomir Bryniak

termin

Piątek
godz. 18:00-19:00