Menu
dla dorosłych

Zajecia bezpłatne

Spotkania Klubu Seniora “Aktywni Plus”

Klub Seniora  „Aktywni Plus”  działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powstał z inicjatywy mieszkańców w sierpniu 2015 roku. Za działalność  Klubu odpowiedzialna jest osoba z ramienia Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna –Dominik Dziedzic. Aktualnie Klub Seniora  skupia blisko 30 członków.

Klub umożliwia osobom starszym 50+ aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz pomaga w nawiązaniu nowych relacji międzyludzkich. Jego celem jest rozwój osobisty, edukacja oraz poprawienie jakości i poziomu życia seniorów. Główną wartością Klubu jest koleżeństwo i przyjaźń.

Działalność Klubu:
– Wycieczki turystyczno- rekreacyjne
– Prelekcje (zdrowie, bezpieczeństwo)
– Warsztaty  (komputerowe, artystyczne)
– Nauka języka angielskiego
– Fitness
– Wieczorki tematyczne
– Spotkania okolicznościowe
– Współpraca z innymi klubami

Opiekun: Dominik Dziedzic

instruktor

Dominik Dziedzic

termin

Wtorek

godz. 17:00 – 19:00