Menu

Data publikacji:

Sala widowiskowa nr 111

Sala widowiskowa – pow. 365 m 2, pojemność sali: maksymalnie 300 osób miejsca stojące/  250 osób – miejsca siedzące /150 osób miejsca siedzące – przy stołach

Wyposażenie: krzesła, stoły, rzutnik i projektor multimedialny, klimatyzacja, dostęp do toalet w holu CKIP (opcjonalnie wynajmowana z zapleczem sceny i dostępem do kuchni)

Regulamin wynajmowania pomieszczeń