Menu

Data publikacji:

“Twórcza inicjatywa”

Prezentujemy Państwu postępy w pracach związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w ramach zadania pn. „Twórcza Inicjatywa” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”. Celem zadania jest stworzenie kulturalnej strefy chillout´u  i strefy konferencyjno – warsztatowej na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych, integracji społecznej, a także zwiększenia aktywności społecznej.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.