Menu

Data publikacji:

“Kultura i rozwój”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność realizuje zadanie pn. „Kultura i rozwój” polegające na wyposażeniu 2 pomieszczeń (sala widowiskowa oraz studio nagrań) zlokalizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w sprzęt i urządzenia niezbędne do poprawy jakości odbioru wydarzeń kulturalnych, zainicjowaniu nowych praktyk oraz odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców. Sala widowiskowa jest doposażana w dodatkowy system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz podesty sceniczne. Studio nagrań przechodzi pełną modernizację. Powstaje nowoczesne pomieszczenie dla reżysera dźwięku wyposażone w profesjonalny stół mikserski. Został również zakupiony sprzęt niezbędny do nagrywania.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

cztery loga