Menu

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność powołano 28 września 2017 roku. W ubiegłych latach  Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

“Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego “Jakubkowianie”, PROW 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 2018 r. – kwota dofinansowania 47 900 zł

-“Spotkania ze sztuką”, Powiat Nowosądecki, 2018 r., kwota dofinansowania 4 000 zł

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa – 2019 r. kwota dofinansowania 20 000,00 zł

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Łososińska jabłkomania 2019 r.  –  kwota dofinansowania 20 000,00 zł

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktywnie po zdrowie –2019 r.  kwota dofinansowania 20 000,00 zł

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia – 2019 r. Kwota dofinansowania 52 400,00 zł

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Teatr od Podszewki” – warsztaty teatralne 2019 r. Kwota dofinansowania 14 000,00 zł.

-Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność – Gmina Łososina Dolna -2019 r. Kwota dofinansowana 18 000,00 zł

-Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego pn. “Łączymy tradycję z nowoczesnością” 2020 r. Kwota dofinansowania -150 000,00

„Szlifujemy warsztaty-warsztaty muzyczne” projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Kwota dofinansowania 7 000,00 zł.

„Młodzi z twórczą inicjatywą”, projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.  Kwota dofinansowania 117 156,00 zł.